Boardroom-componenten aan de effectieve prestaties | Virtual boardroom | Board meeting software

Briefing Papers & Boardroom & Board meeting software

Een materialen met de board moeten word samengevat plus opgemaakt zodat de bestuursleden zich heel gemakkelijk kunnen voorbereiden en zich kunnen concentreren op het belangrijkste kwesties ter voorbereiding op een bestuursvergadering. Papers die betrekking hebben bij specifieke agendapunten moeten duidelijk worden gestructureerd, met rubrieken als ‘doel’, ‘achtergrond’, ‘risico’s’, ‘kwesties’, ‘impact’ en ‘aanbevelingen’. Briefing papers moeten bestaan:

  • Kort, bondig en materiaal. Bestuursdocumenten die bij een bepaald agendapunt beluisteren, hoeven niet meer vervolgens vier zelfs zes pagina’s te bestaan, met eventuele verdere details in de bijlagen. Veel directeuren klagen persoonlijk dat hen bestuurspapieren regelmatig twee weleens zo lang zijn indien zou moeten.
  • Tijdig. Informatie dienen worden gedistribueerd, bij voorkeur in de handen van een directeuren, minstens vijf werkdagen van tevoren. Hierdoor beheersen bestuursleden – vooral niet-uitvoerende bestuurders, dat minder vertrouwd zijn met het handelsbedrijf als uitvoerende bestuurders – de kwesties voor een vergadering volledig bespreken.
  • Gericht plus actiegericht. In de kranten moet de kwestie ter bespreking worden voorgelegd, de risico’s van allemaal geïdentificeerd optioneel worden geëvalueerd, oplossingen belanden geboden voordat een effectieve aanpak met het probleem, plus het management een beeld geven betreffende de bij ondernemen actie. Het moet duidelijk is wat het directeuren nodig hebben. Zijn dit beslist kwestie van beslissing, louter ter gegevens of vanwege op bij merken (indien uitgeoefend in de bestaande CEO / managementautoriteit)?

Wanneer een voorstel ingewikkelder is of aanvullende https://board-room.nl/ uitleg behoeft, zou het bestuur kunnen overwegen door de aangelegenheid te delegeren aan dezelfde comité betreffende de raad of door een-op-een briefings op te stellen van elke bestuurder door de promotor van het voorstel.

management board

Een rol met de voorzitter & Board software & Virtual boardroom

Voordat het bestuur van het bestuur plus het optreden als facilitator en gids, een effectieve bestuursvoorzitter is absoluut essentieel. Tijdens u houden betreffende de vergaderingen moet de voorzitter:

  • Behoud het controle betreffende de procedure zonder een discussie bij domineren, waarbij alle regisseurs gelijk bewerkt worden. Helaas is het niet ongebruikelijk dat beslist voorzitter is of haar mening kenbaar maakt voor alle directeuren hun mening kenbaar maken, waardoor een eerlijke uitwisseling van ideeën wordt buitenkant.
  • Vergemakkelijk de besluitvorming door beslist gericht debat te stimuleren, gebruik erbij maken met alle bijdragen, een constructieve discussie aan te moedigen en ervoor te zorgen dat echte meningsverschillen word uitgelicht en opgelost. Bekwaam ondervragen helpt om ellende te verduidelijken en moedigt de volledige deelname betreffende de directeuren aan.
  • Stuur de bord naar consensus. Een goede voorzitter zal steeds streven naar een consensusbeslissing, niet enkel een beslissing op basisbeginsel van meerderheidsstem. (Zie Consensus opstellen, op pagina 26 voor meer informatie. ) In sommige rechtsgebieden positie de statuten van u bedrijf toe dat de voorzitter een “beslissende stem” uitbrengt vanwege een stembriefje op de bord bij verbreken. Zelfs als dat wordt toegestaan, moet de stoel dit recht niets uitoefenen, daardoor het de spanningen met het bord verergert.
  • Zorg ervoor datgene de beslissingen die word genomen correct worden begrepen en vastgelegd.